Kto zajmuje się wykonywaniem badań geotechnicznych gruntu?

Masz w planach zakup działki? To idealny moment, aby wykonać badania geotechniczne gruntu. Od ich wyniku bowiem zależy sposób w jaki można wybudować dom. Może zdarzyć się także sytuacja, w której wybudowanie jakichkolwiek obiektów nie będzie w ogóle możliwe – np. gdy wystąpią pewne podejrzenia co do występowania na danym obszarze surowców. Wówczas przeprowadzone zostaną badania złożowe. Badaniami takimi zajmują […]