Jak wypełnić wniosek o udzielenie licencji na międzynarodowy transport drogowy?

Jak wypełnić wniosek o udzielenie licencji na międzynarodowy transport drogowy?

Jak wypełnić wniosek o udzielenie licencji na międzynarodowy transport drogowy? Temat odnoszący się do licencji na międzynarodowy transport drogowy jest już od wielu lat bardzo popularny. Dzieje się tak, ponieważ uzyskanie takiego dokumentu niesie ze sobą wiele wymiernych korzyści, do których można zaliczyć przede wszystkim możliwość uzyskania wyższych kwalifikacji zawodowych, jak również sposobność zarobienia o wiele większych pieniędzy. W związku z tym chcemy w niniejszym artykule przedstawić Państwu kilka ważnych aspektów odnoszących się do tego, jak w odpowiedni sposób powinno się wypełnić wniosek o udzielenie licencji na międzynarodowy transport drogowy.

Czym jest licencja na międzynarodowy transport drogowy?

Licencja na międzynarodowy transport drogowy jest to nic innego, jak przede wszystkim swoisty dokument odnoszący się do kwestii szeroko pojętej działalności transportowej, która polega między innymi na świadczeniu konkretnych usług w transportach przewozów ładunkowych na obszarze międzynarodowym, jak również osobach wymagających posiadania odpowiedniej licencji wspólnotowej. Należy również zaznaczyć, iż licencja na międzynarodowy transport drogowy charakteryzuje się także tym, że zostaje ona za każdy razem wydawana jest na podstawie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (jest to nic innego, jak tak zwana licencja krajowa). W związku z tym, jeżeli Twoim zamiarem jest w dużej mierze wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, bądź też różnorodnych towarów, powinieneś  rozpocząć przede wszystkim od niczego innego, jak od uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu, jakim jest przewoźnik drogowy.

W jaki sposób istnieje możliwość uzyskania licencji na transport międzynarodowy?

Jeżeli chodzi o kwestię sposobu uzyskania licencji na transport międzynarodowy to należy powiedzieć przede wszystkim to, iż w  przypadku licencji transportowej bardzo ważnym aspektem jest też sam zasięg samego transportu. Dlatego należy pamiętać w szczególności o tym, że każdy podmiot, którego głównym celem jest między innymi rozszerzenie swojej działalności w zakresie transportu drogowego na inne kraje, powinien być w odpowiedni sposób zobligowany do dostania licencji na transport międzynarodowy. Dlatego też, w sytuacji, gdy staramy się o dostanie takiego dokumentu musimy wiedzieć przede wszystkim o tym, że każdy pojazd, który jest przeznaczony do wykorzystania w transporcie międzynarodowym, powinien być w odpowiedni sposób zgłoszony do licencji wspólnotowej. Aczkolwiek, jeżeli tak się nie stanie to pojazd taki nie będzie miał możliwości wykonywania jakichkolwiek zleceń na tle międzynarodowym.

Trzeba również pamiętać przede wszystkim o tym, iż każda licencja transportowa międzynarodowa charakteryzuje się w szczególności tym, iż zostaje wydawana na okres nie dłuższy niż dziesięć lat, aczkolwiek w niektórych przypadkach okres ten może wynieść jedynie pięć lat. Należy również zaznaczyć, iż analogicznie prezentuje się również sytuacja podczas robienia licencji na kraj. W takiej sytuacji trzeba wraz ze stosowym wnioskiem złożyć szereg różnorodnych dokumentów. Do dokumentów takich trzeba zaliczyć między innymi:

  • oświadczenie potwierdzające posiadanie stałej siedziby w jednym z państw członkowskich
  • zaświadczenie o niekaralności, dokumenty potwierdzające zdolność finansową
  • a w niektórych sytuacjach również swojego rodzaju certyfikat kompetencji zawodowych.

Inną, bardzo ważną kwestią jest również to, iż w sytuacji ubiegania się o taki dokument na licencję transportową międzynarodową każdy składany wniosek trzeba złożyć nie w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Kwestia wypełnienia wniosku o pozyskanie licencji odnośnie transportu międzynarodowego

Jeżeli chodzi o kwestię odnoszącą się do wypełnienia wniosku odnośnie pozyskania licencji transportu międzynarodowego należy przede wszystkim powiedzieć to, iż w chwili obecnej w znaczący sposób ulegała zmianie treść odnosząca się do przede wszystkim oświadczenia o niekaralności. A jak powszechnie wiadomo, jest to jeden z najbardziej kluczowych aspektów, aby móc taką licencję na transport międzynarodowy otrzymać. Oprócz tego należy powiedzieć również, że wniosek taki można złożyć nie tylko osobiście, ale również w formie elektronicznej, jak również w formie listownej. Samo wypełnienie wniosku o uzyskanie licencji na transport międzynarodowy jest dość prosty. Trzeba w nim wypełnić informacje odnoszące się przede wszystkim do takich aspektów jak:

  • rodzaj prowadzonej działalność gospodarczej
  • ilość oraz rodzaj posiadanego zabezpieczenia materialnego odnoszącego do kwestii transportu międzynarodowego
  • rodzaj oraz ilość pojazdów, które chcemy zgłosić do licencji na transport międzynarodowy

Kiedy istnieje sposobność cofnięcia licencji na transport międzynarodowy?

Sposobność cofnięcia licencji na transport międzynarodowy istnieje przede wszystkim wtedy, gdy podmiot, który posiada taki dokument wydany na własne nazwisko nie będzie w stanie dotrzymać jakichkolwiek warunków zamieszczonych umowy. Chodzi tutaj przede wszystkim o taką sytuację, podczas której podmiot taki w sposób bezprawny będzie próbował odstąpić taką licencję innej osobie, do tego nie uprawnionej, jak również podczas takiej sytuacji, kiedy podmiot taki będzie starał się w znaczący sposób zalegać z uregulowaniem wszystkich zobowiązań nie tylko celnych, ale również podatkowych.

MM Logistic Transport Norwegia
Grodzka 20/6
70-560 Szczecin
793 008 523
www.mmlogistics.com.pl