Ochrona imprez masowych kluczowym aspektem w kwestii organizacji rozbudowanych eventów

Ochrona imprez masowych kluczowym aspektem w kwestii organizacji rozbudowanych eventów

Ochrona imprez masowych kluczowym aspektem w kwestii organizacji rozbudowanych eventów – imprezy masowe odróżniają się od innych imprez, głównie pod względem liczby osób biorących w nich udział oraz szczególnymi wymogami prawnymi, które muszą zostać zapewnione, by taka impreza się odbyła. Planując większe wydarzenia, wielu organizatorów zastanawia się, jak podejść do kwestii bezpieczeństwa mienia oraz uczestników danego eventu. Z tego powodu powstała specjalna usługa oferowana przez firmy ochroniarskie, a mianowicie ochrona imprez masowych. Kiedy należy zdecydować się na tego typu usługę i czym kierować się przy wyborze odpowiedniej firmy?

Definicja imprezy masowej

Zanim wyjaśnimy, na czym polega ochrona imprez masowych, przyjrzyjmy się pojęciu, jakim jest „impreza masowa”. Aby dane wydarzenie podnieść do jego rangi, musi ono spełnić kilka kryteriów. Ustawa (art. 3 pkt 1) mówi o tym, że imprezą masową określa się imprezy artystyczno-rozrywkowe, lub sportowe, jeśli mają one charakter masowy. Dodatkowo liczba jej uczestników przekracza 1000 osób na stadionie i innych przestrzeniach otwartych oraz 500 osób w budynku w przypadku imprez artystyczno-rozrywkowych. Jeśli chodzi o imprezy sportowe, tutaj liczba osób na otwartej przestrzeni także przekroczyć musi 1000 osób, natomiast w przestrzeni zamkniętej 300. Aby wydarzenie zostało zakwalifikowane jako impreza masowa, nie ma znaczenia czy jest ono wydarzeniem bezpłatnym, czy wejście na nie musi pozostać wcześniej opłacone. W każdym przypadku organizator eventu musi przedsięwziąć odpowiednie kroki, by wszystkim uczestnikom imprezy zapewnić bezpieczeństwo od początku do końca jej trwania.

Kiedy zdecydować się na usługę ochrony imprez masowych

Ochrona imprez masowych kluczowym aspektem w kwestii organizacji rozbudowanych eventów
Ochrona imprez masowych kluczowym aspektem w kwestii organizacji rozbudowanych eventów

Kiedy wiemy, że organizowane przez nas wydarzenie kwalifikuje się jako impreza masowa, nie mamy wyjścia, musimy wcześniej załatwić odpowiednią zgodę na jej organizację. Takie zezwolenie w zależności od lokalizacji eventu wydaje wójt, burmistrz, bądź prezydent. Samo wypełnienie wniosku nie jest w żaden sposób skomplikowane, musimy zawrzeć w nim podstawowe informacje, takie jak dane organizatora oraz jego przedstawicieli, miejsce oraz czas imprezy, przewidywaną liczbę uczestników oraz informację o tym, czy event będzie odpłatny. Bardziej skomplikowanym procesem jest przedstawienie odpowiednich załączników, na podstawie których urzędnicy ocenią ryzyko organizacji danej imprezy. Ochrona imprez masowych to jedna z kluczowych usług, z której organizator musi skorzystać, by wydarzenie mogło dojść do skutku. Co ciekawe, wybierając profesjonalną firmę, możemy liczyć na wsparcie w kwestii wypełnienia odpowiednich wniosków oraz dostarczenia załączników, których może być potrzebnych nawet kilkadziesiąt. Pominięcie któregoś z nich może niestety skutkować decyzją odmowną. Wybrany przez nas obiekt musi nie tylko pomieścić szacowaną przez nas liczbę osób, ale musi przede wszystkim spełniać odpowiednie normy bezpieczeństwa, oraz warunki sanitarne. W tym celu konieczne jest załatwienie stosownych opinii na ten temat wydanych przez komendanta policji, komendanta Państwowej Straży Pożarnej, państwowego inspektora sanitarnego, oraz dyrektora pogotowia ratunkowego. Z tego powodu musimy zapewnić wszelkie plany budynku, gdzie widoczne będą drogi ewakuacyjne, punkty informacyjne, oraz miejsca udzielania pierwszej pomocy. To tylko podstawowe, wymagane dokumenty, całość jest dość wymagającym procesem, który zamknąć należy nie później niż na 30 dni przed planowanym wydarzeniem. Z tego powodu pomoc ze strony firmy zapewniającej ochronę imprez masowych może być konieczna.

Czym kierować się wyborze ochrony imprez masowych

Bezpieczeństwo to bez wątpienia jeden z kluczowych aspektów w kwestii organizacji imprez masowych. Należy pamiętać, że całkowitą odpowiedzialność zawsze ponosi organizator, dlatego tak ważny jest szczegółowy plan, oraz wynajęcie profesjonalnych służb, które zadbają o nie za nas. Odpowiednia ochrona impreza masowych to taka, która już na etapie planowania pozostaje z nami w kontakcie i doradza najlepsze i najszybsze rozwiązania, opracowując z nami, jeden spójny plan. Już wtedy z taką firmą możemy ustalić zakres jej obowiązków oraz wymagane przez nas umundurowanie – elegancki garnitur bądź strój techniczny. Najlepsze firmy ochroniarskie gwarantują nie tylko profesjonalną ochronę mienia oraz ludzi, ale także przygotowanie i sprzątanie terenu przed i po imprezie, zapewnienie zaplecza medycznego, bariery zaporowe, a także możliwość wynajęcia przenośnych toalet. Dodatkowo jak już wcześniej wspomniano, firma ochroniarska pomoże nam w uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia na organizację imprezy masowej. Szukając firmy, która spełni nasze wymagania, należy przede wszystkim kierować się jej doświadczeniem i rekomendacjami poprzednich zleceniodawców. Profesjonalna firma to taka, która zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, którzy na bieżąco odbywają konieczne szkolenia i znane jest im ryzyko organizacji takich imprez. Tylko rzetelne i przede wszystkim odpowiedzialne podejście do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa podczas trwania danego wydarzenia gwarantuje sukces dla obu stron oraz oczywiście niezapomniane przeżycie dla uczestników.