Rehabilitacja - co warto na ten temat widzieć?

Rehabilitacja – co warto na ten temat widzieć?

Rehabilitacja – co warto na ten temat widzieć? Proces, który zmierza ku poprawie kondycji oraz sprawności fizycznej chorego bądź pacjenta po operacji, urazie tudzież zabiegu, nazywa się rehabilitacją. Zajęcia tego rodzaju mogą odbyć się  zarówno w domu, pod pełną kontrolą rehabilitanta lub w warunkach szpitalnych. Czym konkretnie jest rehabilitacja i kto powinien z niej skorzystać? Jakie jej rodzaje można wyróżnić?

Rehabilitacja – co to takiego?

To forma całościowego wsparcia skierowanego do osób niepełnosprawnych fizycznie oraz psychicznie. Jej celem jest całkowite lub częściowe przywrócenie sprawności fizycznej bądź psychicznej. Zróżnicowane formy rehabilitacji przeznaczone są pacjentom z różnorodnymi problemami. Wyróżnić można rehabilitację po:

 • Udarze mózgu,
 • Zawale serca,
 • Złamaniu kończyn,

Oraz:

 • rehabilitację osób, które zmagają się z różnymi chorobami czy problemami pourazowymi.

Zobacz także:

Jakie rodzaje rehabilitacji można wyszczególnić?

Typy rehabilitacji zależne są od rodzaju choroby, a także stopnia jej zaawansowania.  Wymienić można:

 1. Rehabilitację ambulatoryjną, w której skład wchodzi: kontrolna porada rehabilitacyjna, czyli badanie lekarskie bez dodatkowej diagnostyki, ocena wyników badań dodatkowych, wydanie zaleceń terapeutycznych, wypisanie recept, tudzież wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne oraz specjalistyczna porada rehabilitacyjna.
 2. Rehabilitację kardiologiczną, która może odbyć się w warunkach ambulatoryjnych bądź w oddziale stacjonarnym. NFZ finansuje rehabilitację do 30 dni od wystąpienia kontuzji, czy innych schorzeń układu sercowo-naczyniowego.
 3. Rehabilitację neurologiczną stosowaną w przypadku intensywnej terapii, urazów neurochirurgicznych, neurologicznych, ortopedycznych, wewnętrznych.
 4. Rehabilitację pulmonologiczną , która ma za zadanie wyleczyć bądź zahamować chorobę, a także nie dopuścić do rozwoju niewydolności oddechowej (np. przy astmie oskrzelowej, przewlekłych nieżytach oskrzeli, pylicy płuc, rozedmie i innych).
 5. Rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach oddziału dziennego (w ośrodku bądź oddziale dziennym), która przysługuje pacjentom niemogącym korzystać z rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych. W jej skład wchodzą: ćwiczenia, przynajmniej 2 porady lekarskie oraz zabiegi. Zalicza się do niej także rehabilitację narządów ruchu i rehabilitację ze wskazań ortopedycznych (np. pourazowych, po zabiegach operacyjnych, czy przy przewlekłych schorzeniach), reumatologicznych etc. Rehabilitacja ogólnoustrojowa może również odbyć się w warunkach oddziału stacjonarnego. To całodobowe świadczenie zdrowotne, które zawiera wyżywienie, koszta hotelowe, ćwiczenia/zabiegi oraz badania. Należy się pacjentom, którzy nie osiągają efektów leczenia w warunkach ambulatoryjnych, przy okazji wymagając całodobowego nadzoru. W jej zakres wchodzi rehabilitacja narządu ruchu, również ze wskazań neurologicznych, ortopedycznych, reumatologicznych, innych.
 6. Rehabilitację w warunkach domowych udzielaną w miejscu pobytu lub zamieszkania. Przysługuje osobom wymagającym rehabilitacji zważywszy na stopień niepełnosprawności, przez co nie mogą dotrzeć do placówek leczenia ambulatoryjnego.
 7. Rehabilitację specjalistyczną niesklasyfikowaną odrębnie, która dotyczy: dzieci z wadami twarzoczaszki, dzieci z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym, kobiet po mastektomii, narządu mowy i słuchu, noworodków i niemowląt, osób niedowidzących i niewidomych, ręki i innych. Ten rodzaj rehabilitacji przysługuje, gdy stan zdrowia pacjenta wymaga kompleksowej pomocy i nie może on skorzystać ze świadczeń w warunkach ambulatoryjnych.

Fizjoterapia w rehabilitacji

Warto zaznaczyć, że w skład rehabilitacji wchodzą zabiegi fizjoterapeutyczne. Są to m.in.:

 1. Balneoterapia tj. leczenie kąpielami wodnymi. Ten rodzaj kuracji obejmuje wszelakie zabiegi wodne, jak np. inhalacje stosowane w leczeniu uzdrowiskowym oraz picie wód mineralnych.
 2. Hydroterapia, czyli leczenie przy użyciu natrysków ze zwykłej wody, które pozytywnie wpływają na ciało.
 3. Jonoforeza polegająca na stosowaniu w leczeniu bodźców elektrycznych, niwelujących ból, pobudzających nerwy, zmniejszających napięcie mięśni, jak i przyspieszających cały proces metabolizmu.
 4. Kinezyterapia, która polega na leczeniu ruchem. Określa się ją jako ćwiczenia usprawniające albo gimnastykę leczniczą. Najistotniejszy jest w niej ruch, który to traktuje się jako środek leczniczy wpływający na cały organizm. Kinezyterapia przede wszystkim skupia się na całkowitym usunięciu niesprawności fizycznej.
 5. Krioterapia jest wszechstronną metodą leczenia – łagodzącą dolegliwości, jak i sposobem na dobrą kondycję psychofizyczną oraz relaks. To też jedno z rozwiązań leczenia bólu, w którym wykorzystywane są niskie temperatury do łagodzenia podrażnień nerwowych.
 6. Leczenie polem elektromagnetycznym,  gdzie utworzone pole magnetyczne sprzyja w procesie przemiany materii,  a ponadto rozluźnia mięśnie i uśmierza ból.
 7. Masaż pobudzający krążenie oraz przemianę materii – przyczynia się do poprawy w funkcjonowaniu mięśni oraz stawów. Korzystnie wpływa także na psychikę pacjenta – odpręża, uwalniając od napadów lęków czy stresu.