Jak działa ochrona obwodowa ogrodzeń?

Jak działa ochrona obwodowa ogrodzeń?

Jak działa ochrona obwodowa ogrodzeń? Obecnie na rynku istnieje zapotrzebowanie na wysokiej jakości dyskretne systemy ochrony przed drganiami. Jakie zadania wykonują? Pozwalają zapobiegać nielegalnym działaniom. Jest to główna różnica między starszymi systemami, które mogą rejestrować tylko zdarzenia, które już miały miejsce, stało się. Wynika to z niedoskonałych algorytmów analizujących przychodzące sygnały, przez co urządzenie nie jest w stanie z dużą dokładnością rozróżnić prawdziwej próby penetracji, np. strzeżonego ogrodzenia. Oznacza to, że deszcz lub silny podmuch wiatru, wraz z ruchem pobliskiego sprzętu budowlanego lub hałasem pojazdów przejeżdżających przez ogrodzenie, często mogą powodować fałszywe sygnały.

W jaki sposób system rozróżnia rodzaj uderzenia w ogrodzenie?

Jak działa ochrona obwodowa ogrodzeń? W systemie wibracyjnym dyskretnym pojedynczo instalowane są specjalne czujniki, z których każdy monitoruje odcinek ogrodzenia w zakresie od 2 do 6 m. Natychmiast po wykryciu zderzenia przekazują informację do sterownika wspólną magistralą. Analizuje dane otrzymane ze wszystkich czujników i określa charakter uderzenia. Na przykład, jeśli kontroler odbierze jednocześnie sygnały alarmowe z dużej liczby sąsiadujących ze sobą czujników, może dojść do wniosku, że przyczyną działania był podmuch wiatru. Dyskretne czujniki drgań są szeroko stosowane jako niezawodna metoda zapobiegania deptaniu lub uszkodzeniu ogrodzeń.

Ich zalety są oczywiste:

  • Charakteryzują się maksymalną czułością i dużą odpornością na fałszywe sygnały
  • Bezprzewodowa ochrona ogrodzenia ma taką samą czułość jak systemy przewodowe i może być dostosowana do indywidualnych wymagań, aby zrekompensować nierówności ogrodzenia
  • Każdy dyskretny czujnik drgań ma swój własny unikalny adres, który zapewnia dokładne pozycjonowanie pozycji alarmu.

Rodzaje układów wibracyjnych

Jak działa ochrona obwodowa ogrodzeń?
Jak działa ochrona obwodowa ogrodzeń?

Po pierwsze, w przeciwieństwie do większości tradycyjnych systemów wykorzystujących mechaniczne piezoelektryczne czujniki drgań, bezprzewodowe zabezpieczenie ogrodzenia jest wyposażone w innowacyjny układ scalony. Są połączeniem akcelerometrów 3D i żyroskopów elektronicznych generujących mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału. Zapewnia to stabilność i niezawodność oraz daje dodatkowe możliwości indywidualnego dopasowania parametrów pracy. W ten sposób ten sam rząd czujników można skonfigurować do ochrony różnych typów ogrodzeń.

W zależności od rodzaju instalacji systemy wibracyjne dzielą się na dwie główne kategorie:

  1. Przewodowa opiera się na dyskretnych czujnikach elektronicznych, które są połączone ze sobą przewodami do sterownika. Nadaje się do każdego projektu. Unikalność technologii polega na tym, że czujniki można montować na drutach nośnych z drutu kolczastego lub płotach przeciwporażeniowych.
  2. Bezprzewodowa ochrona obwodowa ogrodzeń, zbudowana w oparciu o bezprzewodowy czujnik drgań, który łączy w swojej architekturze akcelerometr 3D i elektroniczny żyroskop. Dzięki temu systemowi nie ma potrzeby układania linii kablowych i instalowania dodatkowego wyposażenia w postaci izolatorów zwarć czy modułów wejść alarmowych przy podłączaniu zewnętrznych czujników do monitoringu drzwi i bram. Przy udziale niewielkiego zespołu specjalistów cała instalacja została zrealizowana w możliwie najkrótszym czasie.

W obu wersjach ciągła analiza danych z czujników zapewnia dokładne wykrywanie i zapobiega fałszywym alarmom. Bardzo ważne jest, aby system dostosowywał się w czasie rzeczywistym do wszelkich zmian w otoczeniu. Pozwala to na niezwykle dokładne wykrywanie intruzów przy minimalnym wskaźniku fałszywych trafień.

Pole aplikacji kontroli obwodowej

Zabezpieczenia obwodowe wibracyjne to jeden z najpopularniejszych systemów ochrony ogrodzeń. System ochrony może być montowany na wszystkich typach ogrodzeń. Na przykład ogrodzenia z siatki stalowej, cegły pełnej i ogrodzenia betonowe. Jednak ogrodzenie wykonane z betonu lub cegły należy najpierw wyposażyć w dodatkowe metalowe elementy: siatkę, drut kolczasty. Systemy ochrony ogrodzeń obwodowych można montować zarówno na długich, kilkukilometrowych ogrodzeniach, jak i na niewielkich posesjach.

Systemy kontroli obwodowej wibracyjnej muszą być odporne na następujące warunki:

  • Deszcz, śnieg, grad, wiatr, śnieg nie powinny wpływać na jego działanie – Zakłócenia antyelektromagnetyczne – Zakłócenia antyakustyczne
  • Nie reaguje na małe zwierzęta i ptaki.
  • Najnowszy sprzęt do ogrodzeń obwodowych jest wszechstronny i wydajny, umożliwiając skuteczne zabezpieczenie mienia o dowolnej złożoności.

Dlaczego warto zainwestować w kontrolę obwodową?

Ogrodzenia są skutecznym środkiem odstraszającym intruzów, a metalowe ogrodzenia są najbardziej powszechne. Jednak intruzi mogą przeskoczyć lub przeskoczyć ogrodzenie. Wiele elektronicznych systemów ochrony obwodowej zaprojektowano tak, aby wykrywały, czy intruz przekroczył ogrodzenie. Dlatego bezpieczeństwo przychodzi za późno. Właściwie zaprojektowany i zainstalowany system ogrodzeń obwodowych odstraszy intruzów i zapewni wczesne wykrycie włamań. W ten sposób sytuacja będzie pod kontrolą, a teren zabezpieczony przed wtargnięciem. Jednocześnie wczesne wykrycie umożliwi naprawę ogrodzenia i wyeliminuje ryzyko wtargnięcia na teren chroniony.