Jak należy układać blachę trapezową?

Jak należy układać blachę trapezową?

Jak należy układać blachę trapezową? Każda osoba, która dzisiaj rozpoczyna budowę, musi znaleźć odpowiedź na listę niekończących się pytań. Pod uwagę musimy wziąć wszelkie najróżniejsze czynniki. Musimy na pewno ustalić, jaki materiał będzie optymalny w danym zastosowaniu, czy jest dostępny, jak i także w jakiej cenie jest dostępny. Materiał, który nam ułatwia sprawę w wielu płaszczyznach jest popularna już blacha trapezowa.

Czym jest blacha trapezowa?

Blacha trapezowa może mieć zastosowanie wielostronne oraz indywidualne. Nie ważne jest to, czy zostanie wykorzystana na dachy czy też na ścianie – zrobi ogromne wrażenie. Dzięki mocno zróżnicowanemu profilowi, wysokiej jakości materiałów oraz szerokiej palecie kolorów, może być dobrana niemal do każdego projektu. Nie mamy na myśli jedynie przemysłowych budowli oraz rolniczych hal. Sprawdza się także w jednorodzinnym budownictwie. Dachy, które są wykonane z trapezowych blach mają tę zaletę, że z powodu bardzo małego ciężaru nie wymagają masywnej pomocniczej konstrukcji.

Materiał wyjściowy jest wzdłużnie walcowany i otrzymuje dzięki temu przekrój, który jest podobny do trapezu. Profil blachy składa się z odcinków wyższych oraz niższych, które są ustawione na przemian. Wysokość profili trapezowej blachy waha się od 6 do 160 milimetrów.

Etapy układania blachy trapezowej

Rodzaj blachy profilowanej oraz także jej sposób zastosowania powinien być zgodny z projektem technicznym budowli, który opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, budowlanymi, normami, a do tego także zaleceniami producenta.

W pierwszym kroku musimy się skupić na podkładzie pod blachę trapezową. Bezpośredni podkład drewniany składa się kontrłat, które są mocowane do krokwi w rozstawie około sześćdziesięciu centymetrów oraz łat, które są mocowane do krokwi. Wszelkie odległości pomiędzy łatami są podane w projekcie. Wielkość takiej odległości jest zależna od grubości rdzenia trapezowej blachy, wysokości profilu blachy oraz do tego obciążenia dachu. Zakładając określone rozpiętości poszczególnych przęseł, a więc odległości pomiędzy łatami, możemy wyliczyć, jaką konkretną wysokość powinien mieć sam profil trapezowej blachy. Możemy także postawić na bezpośredni podkład metalowy.

Zanim rozpoczniemy układanie oraz mocowanie arkuszy trapezowej blachy na dachu, sprawdzić trzeba koniecznie jego geometrię. Przekątne prostokątnej połaci dachu powinny być w pełni równe, a kąty proste. Podstawą do montażu blachy zawsze jest okap. Układanie arkuszy muszą zawsze tworzyć kąt prosty ze specjalnym okapem. Wszystkie błędy ewentualne geometrii połaci dachy sprowadzić należy do bocznych krawędzi oraz kalenicy, ponieważ zostaną tam zastosowane obróbki blacharskie, które zamaskują te błędy.

Łatwy montowane powinny być w sposób równoległy do linii okapy oraz w sposób prostopadły do bocznych krawędzi połaci dachy. Łaty montuje się w przewidzianych w projekcie odstępach. Montaż trapezowej blachy rozpoczyna się w kierunku przeciwnym o kierunku najczęściej wiejącego wiatru. Arkusze się łączą ze sobą wzdłużnie na samej górze profilu. Na arkuszach, które nie zostały przykręcone odpowiednią liczbą wkrętów nie należy oczywiście stawać. Bezpośrednio po zamocowaniu blachy można to robić, ale w butach z gumową oraz miękką podeszwą. Wióry oraz opiłki czy też inne zanieczyszczenia, które powstają podczas montażu blachy należy zmiatać szczotką miękką, aby móc zapobiec powstawaniu uszkodzenia powierzchni czy też ognisk korozji. Wszelkie miejsca cięć blachy w celu dopasowania do dachowych okien, czy też kominów, należy zabezpieczyć koniecznie zaprawowym lakierem.

Kolejny krok o zapewnienie odpowiedniej wentylacji pokrycia dachowego. Swobodny przepływ powietrza do okapu do kalenicy pod warstwą trapezowej blachy jest sprawdzianem podstawowym montażu pokrycia dachu. Ciepłe powietrze z domu zawsze się unosi do góry, a wilgoć w nim zawarta skrapla się od strony poddasza. Aby móc uniknąć takiego zjawiska, pod blachą są mocowane folie z paro przepuszczalnej membrany. Po nich skropliny pary wodnej spływają bezpośrednio do rynny.

Zobacz koniecznie:

Obróbki blacharskie

Jak należy układać blachę trapezową?
Jak należy układać blachę trapezową?

Zadaniem blacharskich obróbek po zamontowaniu blachy trapezowej jest uszczelnienie dachowego pokrycia oraz także zapewnienie estetycznego końcowego wyglądu. Załamania dachu oraz krawędzie połaci zostają zabezpieczone przed wiatrem oraz wodą deszczową. Należy także zwrócić uwagę na niedopuszczalność stosowania miedzianej blachy do obróbek dachu, jak i także elewacji wykonanych ze stalowej blachy. Nie należy także montować obróbek, jeśli mogą się stykać bezpośrednio z klejem czy też ze świeżą zaprawą. Powłoka blachy, która będzie zabrudzona klejem, zaprawą tynkarską albo murarską może zostać uszkodzona na skutek chemicznych reakcji oraz korozji. Uszczelnienia ewentualne wykonywać można jedynie dekarskimi środkami, które są przeznaczone do powlekanych blach. Do obróbek należą: pasy podrynnowe, pasy nadrynnowe, obróbki kominowe, wiatrownice górna oraz boczna, obróbki rur wywiewnych, anten czy też bariery śniegowe.