Co może prywatny detektyw?

Co może prywatny detektyw?

Co może prywatny detektyw? Prywatny detektyw cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W związku z tym agencje detektywistyczne urozmaicają swoją ofertę wprowadzając coraz nowsze usługi. Wiedzę na temat ich pracy czerpiemy z literatury oraz filmu. Jak wygląda w rzeczywistości? Czy świat fikcji dobrze oddaje ich realne warunki pracy? Jakie zakres praw ma biuro detektywistyczne? Czy mogą podejmować wszystkie działania? A może istnieje czynność lub działanie, których nie mogą wykonać? 

 

W jaki sposób prywatny detektyw zdobywa informacje?

Sposób pozyskiwania informacji jest ściśle związany z rodzajem sprawy, jaką detektyw w danym momencie prowadzi. Inaczej wygląda przygotowanie i prowadzenie sprawy majątkowej, inaczej wywiadu gospodarczego czy zdrady małżeńskiej. Podobny przebieg ma zwykle pierwszy etap prac, ponieważ polega na przygotowaniu materiału do pracy. Na czym to polega? Detektyw skupia się na poszukiwaniu źródeł informacji, co najczęściej zaczyna od przeszukiwania internetu. Ponadto korzysta z archiwów, mediów czy innych instytucji, które przechowują różnego rodzaju dane osobowe. Rzadko agencja detektywistyczna kończy pracę na tym etapie. Zdecydowanie częściej pierwszy etap przygotowuje dopiero do podjęcia dalszych kroków. W drugiej fazie następuje śledztwo w terenie. Na tym etapie detektyw rozpoczyna obserwację osoby lub osób, których zlecenie dotyczy. W trakcie tego etapu detektyw przeprowadza też różnego rodzaju rozmowy, które mogłyby przybliżyć temat obserwacji. Praca w terenie służy pozyskiwaniu informacji, które przybliżają do rozwiązania zagadki. Tak szeroko zakrojone działania mogą okazać się skuteczniejsze niż te podejmowane przez służby państwowe. Co jest tego przyczyną? Po pierwsze wynika to z faktu, że świadkowie czy też osoby postronne chętniej zwierzają się osobom prywatnym niż policjantom. Po drugie agencje mają często większe środki finansowe.

Czy prywatny detektyw może robić zdjęcia?

Co może prywatny detektyw?
Co może prywatny detektyw?

Dla większości osób, które budują wizerunek detektywa na podstawie filmów, to osoba, która ma duży aparat. Dzięki niemu może robić zdjęcia, które stanowią później dowody rzeczowe. Jak jest naprawdę? W rzeczywistości detektywni również korzystają z aparatów, ale zdecydowanie mniejszych niż te na filmach. Dlaczego? Tak duży sprzęt łatwiej zauważyć i zdemaskować detektywa. To oznacza, że agencje detektywistyczne mogą nagrywać i robić zdjęcia podejrzanym. Dlaczego? Jest to dla nich materiał dowodowy, który uwiarygodnia ich wersję zdarzeń. W przypadku gdy zarzucane obserwowanej osobie czyny okazują się nieprawdziwe, zdjęcia czy filmy stanowią dokumentację przeprowadzonych działań. Natomiast jeśli zgromadzone materiały potwierdzą winę podejrzanego, to traktowane są jako pełnoprawny materiał dowodowy, który można przedstawić w sądzie. W związku z tym wykonane przez detektywa zdjęcia i nagrania są często kluczowym dowodem w sprawie.

Czy prywatnego detektywa obowiązuje RODO?

Detektywi, zobowiązani do przestrzegania ściśle określonych zasad, mają prawo do przetwarzania danych osobowych. Ponadto dotyczy to również osób, które nie wyraziły na nie zgody, ale wobec których toczy się postępowanie detektywistyczne. Osobą, która podejmuje decyzję w sprawie przestrzegania zasad RODO jest zleceniodawca. Po zakończeniu śledztwa detektyw jest zobowiązany przekazać zgromadzone dane klientowi albo wskazanej przez niego osobie. Jeśli żadna z nich nie zgłosi się po odbiór dokumentów, detektyw ma obowiązek zniszczyć je. Ponadto ciąży na nim tajemnica zawodowa. Aby zniszczenie zostało przeprowadzone zgodnie z prawem, musi odbyć się w obecności świadka. Detektyw ma również obowiązek, by sporządzić z tego zdarzenia notatkę, w której zawarte są dane o zniszczonym przedmiocie, sposobie zniszczenia jak i dacie zdarzenia. Następnie notatkę należy dołączyć do akt sprawy.

Czy prywatny detektyw może założyć podsłuch?

Zakładanie podsłuchów to najczęściej podejmowana przez serialowych detektywów czynność. Obrazy filmowe przepełnione są detektywami, którzy po włamaniu do mieszkania osoby podejrzanej montują podsłuch lub ukrytą kamerę. Z kolei w samochodzie system GPS. Jak przedstawia się pozaserialowa rzeczywistość? W realnym życiu detektyw nie ma prawa zakładać podsłuchu ani kamery. Dlaczego? Takie czynności zarezerwowane są wyłącznie dla służb specjalnych i państwowych. W związku z tym żadna agencja detektywistyczna nie ma prawa obiecywać wykonania takich usług. Nie są one zgodne z obowiązującym prawem. Nie mają również prawa nagrywać rozmów za pomocą dyktafonu. Z pewnością stosowanie takich metod mogłoby przyspieszyć bieg sprawy, ale pozyskane w taki sposób dowody są nielegalne. W związku z tym sędzia nie może ich przyjąć. Ponadto detektyw, który korzysta z takich metod może zostać ukarany w procesie karnym. Co więcej, klient ponosi tylko w ten sposób straty finansowe, ponieważ opłaca tego typu działania.

Podsumowując, zakres działań prywatnego detektywa jest ograniczony, ale wciąż zapewnia sprawne i skuteczne działanie w ramach obowiązującego prawa. Z tego powodu wciąż cieszy się dużą popularnością.